Koncepcja lean management

Przedsiębiorstwo może być zarządzane na wiele sposób. Cele każdego z nich są jednak w dużej mierze tożsame – najważniejsze jest osiągnięcie jak najlepszych wyników i dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Dążenie do efektywności może więc opierać się na różnych koncepcjach. Jedną z ciekawszych, cieszącą się obecnie dosyć dużą popularnością jest koncepcja lean management. Wykorzystują ją przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych miejscach globu, w tym także w Polsce. Wśród firm, które stawiają na takie zarządzanie są chociażby: Philips, Bosh, Gillette, czy Volkswagen.

Czym jest koncepcja lean management?

Koncepcja lean management odnosi się do sfery zarządzania. Wykorzystywana jest w wielu branżach, dzięki czemu efektywnie może spełniać swoje zadania zarówno w przemyśle samochodowym, z którego się wywodzi, jak i w sektorach usługowych, informatyce, budownictwie, służbie zdrowia, logistyce, szkolnictwie wyższym, a także szeroko pojętych instytucjach funkcjonujących w ramach sektora publicznego. W ramach tej koncepcji w firmach powinny być wprowadzane zmiany, które pozwolą dostosować dany podmiot gospodarczy do aktualnego stanu, jaki panuje na danym rynku. Bazując na dosłownym rozumieniu nazwy tej koncepcji można stwierdzić, że jest to swego rodzaju odchudzanie i wyszczuplanie przedsiębiorstwa. W praktyce polega to na ograniczaniu zasobów, z jakich korzysta się w ramach procesu produkcyjnego. Zminimalizowany zostaje więc zakres wykorzystywanych nakładów pieniężnych, czasu i przede wszystkim zasobów ludzkich. Przejawia się to sprawieniu, że struktura organizacyjna firmy staje się bardziej elastyczna, ci pracownicy, którzy są wykorzystywani są w tym celu szkoleni i profesjonalnie przygotowywani. Wprowadzany jest także podział na mniejsze grupy, które zajmują się konkretnymi projektami – sprawia to, że pracownicy bardziej przykładają się do pracy, bowiem czują się odpowiedzialni za to, co robią. Koncepcja ta stawia sobie co najmniej kilka celów. Oto najważniejsze z nich: usprawnienie zarządzania firmą, zwiększenie produktywności, zminimalizowanie kosztów produkcji, dotarcie do nowych klientów, szybka realizacja projektów i osiąganie jak największych korzyści finansowych.

Jaka jest historia koncepcji lean management?

Analizując koncepcję lean management warto jest zwrócić uwagę na jej historię, bowiem jest ona niezwykle ciekawa. Wszystko zaczęło się w Japonii, zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że nazwa tej koncepcji wywodzi się z języka angielskiego, co może być nieco mylące. Największe doniesienia w tym zakresie odnotowała firma Toyota Motor Company, która produkuje znane wszystkim samochody. Siedemdziesiąt lat temu stosowano tam charakterystyczny system produkcyjny, który zapoczątkował koncepcję lean management. Prekursorem tych nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań był przede wszystkim Taiichi Ohno. W późniejszych latach, również w Japonii, na takim systemie wzorowały się rzesze producentów także z innych branż. Teraz koncepcja lean management nadal jest stosowana i przyjmuje coraz to bardziej zaawansowane oraz rozwinięte koncepcje.

Jakie są zalety i wady zastosowania w praktyce takiej koncepcji?

Wszystko na świecie ma swoje mocne i słabe strony – w końcu nic, co stworzone przez człowieka nie jest w pełni idealne. Podobnie kwestia ta prezentuje się w przypadku omawianej koncepcji. Lean management jest bowiem interesującym rozwiązaniem, jednak są również składniki, które mogą sprawić, że wiele osób nie zdecyduje się na skorzystanie z niego. Wśród zalet tej koncepcji wymienia się następujące jej właściwości: skupienie się na klientach – ich potrzebach, pragnieniach i marzeniach, poprawa jakości wytwarzanych produktów lub oferowanych usług, wyróżnienie się pośród konkurencji, poprawa wydajności pracy na poszczególnych szczeblach, lepsza komunikacja pomiędzy pracownikami a kierownictwem, powinno to doprowadzić także do wzrostu indywidualnej motywacji pracowników i ich zadowolenia z tworzenia firmy. Natomiast defekty, na które zwraca się uwagę to na przykład: możliwa redukcja pracowników, zbytnie nagradzanie pracowników wykwalifikowanych, a zapominanie o tych, którzy mają nieco niższe kwalifikacje, zaniedbywanie pewnych usług, czy też obniżenie płynności procesu produkcyjnego.

Podsumowanie

Jeśli prowadzisz własne przedsiębiorstwo na pewno zależy Ci, aby przynosiło ono jak najlepsze wyniki. Możesz to osiągnąć dzięki stopniowemu udoskonalaniu stosowanych przez Ciebie rozwiązań i działań. Jeśli szukasz koncepcji, która może pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu, warto, abyś dokładnie przeanalizował koncepcję lean management w kontekście sytuacji Twojej firmy. Pamiętaj, że wdrażając ją musisz skupić się na trzech podstawowych kwestiach – strategicznemu planowaniu, strukturze organizacyjnej oraz zasobach ludzkich, którymi dowodzisz. Dzięki temu będziesz mógł po prostu zrewolucjonizować organizację Twojego przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, zbytu, zaopatrzenia, kierowania oraz oczywiście organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *